Працюють творчо й результативно

Група продовженого дня в сучасній школі є однією з форм організації життєдіяльності молодших школярів. Вона допомагає організувати найсприятливіші умови для виховання, відпочинку та навчання дітей, забезпечує всебічний розвиток особистості школяра, враховуючи їх вікові та індивідуальні особливості. Тому наявність в навчальному закладі групи продовженого дня нерідко стає необхідною умовою його успішної роботи, а для батьків – визначальним критерієм у виборі навчального закладу для навчання їх дітей.

Успішна робота групи продовженого дня залежить від багатьох чинників, але чи найголовніше це – творчий вихователь, який допомагає дитині сформувати та реалізувати свій пізнавальний та творчий потенціал, соціально адаптуватися, навчитися «вчитися» та раціонально використовувати свій вільний час.

Протягом багатьох років вихователем групи продовженого дня в АНВК – ЗОШ I-III ступенів №2 м.Ужгорода працює Дубенко Маргарита Іванівна, яка використовує такі форми і методи роботи, які найбільше відповідають вимогам і завданням сьогодення. Велику увагу Маргарита Іванівна приділяє виховній діяльності, основою якої є духовний розвиток молодших школярів.

Основне завдання вона вбачає не тільки в тому, щоб виховати в дітей певні риси характеру, а і в тому, щоб пробудити в них бажання пізнавати світ, розширювати свій світогляд, допомогти учням відчути красу рідної мови, багатства народних традицій, обрядів, спонукати їх до збереження природи рідної землі, свято берегти і примножувати як національні, так і загальнолюдські духовні цінності.

У практичній роботі з дітьми вихователь використовує народні пісні, ігри, казки, легенди, адже в них відображено життя народу. Його історію, мораль, мову, народну мудрість. Через краєзнавчий матеріал школярі знайомляться з культурою та побутом свого народу.

Важливе місце в системі народознавчих виховних заходів, які проводяться в ГПД, відведено народним святам. Їх проведенню завжди передує велика пізнавальна діяльність учнів: вони дізнаються про історію виникнення свят, про характер обрядів та звичаїв, адже в їх основу закладені високогуманні ідеали добра, любові, злагоди та миру.

Дубенко М.І. тісно співпрацює з Закарпатським музеєм народної архітектури та побуту. Так, нещодавно учні побували на екскурсії в музеї, метою якої було ознайомлення із пам’яткою народного будівництва – «Старою школою» XIX ст., перевезеної із села Синевірська Поляна Міжгірського району в експозицію музею. У приміщенні старої школи учні довідались про навчання їхніх пращурів у церковно-приходській школі, де вчителем був дяк. Вони мали змогу познайомитись із книгами того часу: «Живе слово», «Читанка», «Математика», «Буквар» та інтер’єром старої школи. Тут і рахівниця того часу, дерев’яні парти, грифельні дощечки, тайстри, в яких діти носили дрова, щоб обігріти школу.

Вихованці також оглянули виставку «Сучасна книга», епіграфом якої є слова І.Я.Франка: «Книги – морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивнії перли виносить».

У заключний частині екскурсії учні самі прийшли до висновку, що їм треба добре вчитись, в школі бути допитливими, активними, багато читати, пізнавати. Адже, здобуті знання в школі знадобляться в майбутньому.

Використання знань і засобів української народної педагогіки в національній школі та родинному вихованні ставить реальний заслін бездуховності, історичній безпам’ятності, допоможе усвідомити дітям і підліткам свою громадянську роль спадкоємців народних цінностей та традицій національної родинно-побутової культури, навчить їх продовжувати справу батьків, дідів, прадідів і українського народу в цілому.

Велику увагу морально-етичному вихованню приділяє Єрмолаєва Ірина Анатоліївна, вихователь ГПД Ужгородського спеціалізованого НВК «Пролісок» з поглибленим вивченням англійської мови. Система роботи педагога відображає пошуки засобів і методів, урізноманітнення форм виховання, які б сприяли формуванню кращих морально-естетичних якостей молодших школярів, дає можливість вихованцям краще засвоїти норми загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, підвищити рівень культури поведінки в різних життєвих ситуаціях, сформувати поняття добра і зла, милосердя, чесності й правдивості. Вона спрямована на виховання глибокої поваги до свого роду, народу, його традицій, дружби, людської гідності.

В роботі Єрмолаєвої І.А. провідним методом виховання морально-етичних цінностей молодших школярів у групі продовженого дня є метод творчого етичного діалогу – етична бесіда – коли вихователь і учень спільно шукають і знаходять відповіді розв’язання поведінкових задач та ситуацій. Виховний сенс етичного діалогу на заняттях в групі продовженого дня, на відміну від уроку, спрямований не стільки на засвоєння знань, скільки на активізацію творчого потенціалу мислення, почуттів, обґрунтованого осмислення моральної проблеми. Метою етичного діалогу є вихід на моральний вибір, постійну самооцінку власної поведінки, вчинків, розвиток потреби учнів у моральному самовдосконаленні.

І це добре розуміє Ірина Анатоліївна, тому у своїй педагогічній практиці використовує найбільш ефективні методи та види виховної діяльності у процесі бесіди. Практично кожна бесіда вихователя зі своїми вихованцями починається з психологічного настрою на позитивний лад, з усмішки і коротких запитань про настрій дітей. Це допомагає їм розслабитися і налаштуватися на більш вільну, на відміну від уроку, атмосферу спілкування. Далі педагог будує свій діалог з учнями відповідно до мети моральних завдань, які розв’язуються в ході бесіди.

Філолог за фахом, Єрмолаєва І.А. дбає про розвиток мовлення та творчу уяву своїх вихованців. Тому під час етичних бесід пропонує учням складати розповіді про героїв малюнків чи ілюстрацій, придумати закінчення оповідань та казок на морально-етичні теми, в результаті чого діти вчаться аналізувати, правильно оцінювати людські вчинки, виводять моральні правила.

Надзвичайно великого значення педагог надає застосуванню ігрових технологій навчання та виховання (ігри-драматизації, сюжетно-ролові, рухові, дидактичні ігри) з використанням розбору морально-етичних ситуацій, загадок, віршиків-добавлянок, ребусів, кросвордів, умовних подорожей, фізкультхвилинок і рухівок).

Будуючи сценарії до свят, вихователь добирає змістовний, багатий віршований матеріал, використовує цікаві ігри, проводить конкурси, залучаючи до них батьків, готує театралізовані вистави.

Ласкаво просимо на наш сайт!

prolisok.school@gmail.com

Search