Виконання статті 30 Закону про освіту

Ліцензія на провадження освітньої діяльності>>>


Статут СНВК “Пролісок”>>>


Структура та органи управління>>>


Кадровий склад>>>


Освітня програма>>>


Територія обслуговування, закріплена за СНВК “Пролісок”>>>


Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у СНВК “Пролісок”>>>


Мова освітнього процесу>>>


Наявність вакантних посад>>>


Матеріально-технічне забезпечення>>>


Річний звіт про діяльність СНВК “Пролісок”>>>


Правила прийому до СНВК “Пролісок”>>>


Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами>>>


Перелік додаткових освітніх та інших послуг>>>


Cт. 3 Закону “Про відкритість використання публічних коштів”>>>


а) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2018 р.”>>>


б) Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2018 р.”>>>


в) Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2018 р. (отримання благодійних внесків)”>>>


г) Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2018 р.”>>>


д) Кошторис на 2019 р.”>>>


Публічна інформація>>>


Ласкаво просимо на наш сайт!

snvk.prolisok@gmail.com

Search