Напрямки роботи

Головна мета моєї роботи – створити умови для більш повного розкриття кожної дитини як особистості, розвитку її сильних сторін, а також сприяння, інформування та консультування у підтримці маленької Людини її батьками та іншими педагогами УПШ «Пролісок».

Основні завдання, які стоять перед мною як психологом «Проліска» у повсякденній діяльності:

 • психологічний супровід дошкільнят, попередня діагностика готовності до навчання у школі;
 • організація та проведення психологічної оцінки дітей перед вступом до першого класу Ужгородської початкової школи «Пролісок» шляхом тестування та особистих співбесід з батьками та дитиною;
 • розробка програм та проведення розвивальних занять з психології з учнями УПШ «Пролісок»;
 • індивідуальна та групова діагностична робота з дитиною;
 • ведення подальших корекційних груп для дітей, які цього потребують;
 • консультування батьків та вчителів з основних проблем, що зустрічаються серед дітей (в останні роки це – гіперактивність, що трапляється все частіше);
 • контроль за дітьми з девіантною поведінкою в рамках створеної у школі профілактичної ради;
 • наукова та педагогічна творча робота, розробка та проведення тематичних занять, участь у роботі методичного об’єднання психологів м.Ужгород, участь у науково-методичних радах, семінарах, конференціях, тренінгах (за участі українських та міжнародних фахівців), професійний саморозвиток;
 • тренінги для вчителів УПШ «Пролісок» та, при необхідності, педагогів навчальних закладів міста і області.

Сфера дослідницьких інтересів – психологічна готовність дітей шестирічного віку до школи, гіперактивність, казкотерапія, патопсихологія, сімейна системна терапія.
Особливістю функціонування психологічної служби Ужгородської початкової школи «Пролісок» є те, що наш навчальний заклад – перший у Закарпатті, який ввів у систему загальноосвітньої школи І ступеня обов’язкові групові заняття учнів з психологом у розклад, що дає мені, як психологу, змогу бачити кожного учня, його потреби та проблеми, а отже, мати змогу вчасно приділити йому належну увагу:

 • уточнити ситуацію,
 • розробити особисту корекційну програму;
 • вести відповідну роботу з батьками та основними педагогами тощо.

В останні рік-два наш позитивний досвід введення групових занять психології у обов’язкову програму для навчальних закладів першого рівня став набувати широкого розповсюдження, і вже на сьогодні є дані про прекрасні результати цього нововведення в інших закладах міста.
Коли спостереження вказує на певні проблеми, я надаю допомогу батькам та педагогам у вигляді більш детальної діагностики, розробки стратегії індивідуальної взаємодії з дитиною, стратегії поведінки батьків та поведінки педагогів з дитиною, що власне єдине і дає результати, адже без співпраці трьох сторін (дитина, батьки, навчальний заклад) успіху досягти дуже важко.
Структура програми занять з психології є моїм напрацюванням і чітко відображає вікові особливості перебування дитини у навчальному закладі. Так, перша половина першого класу зосереджена на полегшенні періоду адаптації першокласника до школи, друга половина першого класу фокусується на розвитку уяви і творчих здібностей дитини, сенсорики та моторики. Програма другого класу має на меті розвивати, головним чином, емоційну сферу школяра, увагу та пам’ять. Третій клас – це розвиток уваги, інтелектуальної сфери, мислення, навичок комбінаторики.
Психологом обов’язково проводяться діагностика готовності дитини до школи, а також діагностика рівня тривожності четвертокласників перед переходом ними у школи другого ступеня. (Інші діагностики проводяться згідно програми та у випадку індивідуальних потреб учнів).

Ласкаво просимо на наш сайт!

prolisok.school@gmail.com

Search